เงื่อนไขการใช้คูปอง

  • กรุณาแสดงคูปองก่อนใช้สิทธิ์
  • คูปอง 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง ตามรายการที่ระบุไว้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นพิเศษและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • ใช้ได้เฉพาะในงาน HEALTH CUISINE&BEAUTY FESTIVAL วันที่ 1-5 ก.ค. 2558 เท่านั้น